+31(0)10 - 429 90 35

Alles over Farymann Diesel vind u op onze nieuwe website farymann.nl
  • nl

MVO

GAS TERUGNEMEN

Het gaat buitengewoon goed in Nederland. Dan gaat het buiten gewoon(lijk) niet goed …

Bedrijven geven weer gas en produceren daardoor méér en teveel gas: BROEIKAS-CO2.

Om tegengas te geven hebben wij, terugblikkend op het afgelopen jaar geïnvesteerd in de aanplant van maar liefst 2000 bomen die uitgestoten CO2-gas gaan opnemen en omzetten. Zo maakt gas géven gas terugnémen mogelijk

In dat kader bedanken wij onze relaties die ons ook dit jaar een marge gunden die dit mogelijk maakt.

ACTUELE GASMETERSTAND

2000

GEPLANTE BOMEN

40000

KILO CO2 REDUCTIE (per jaar)

GAS TERUGNEMEN IN 2018

In het verlengde van onze eindejaarsactie zoals hierboven is beschreven geven wij in 2018 een vervolg aan ons duurzaamheidsbeleid onder het motto “Gas terugnemen”.

Zo zullen wij zelf blijven investeren in de aanplant van bomen door een deel van onze marge duurzaam te herinvesteren. Verder zijn wij een vorm aan het bedenken waarin ook u, als gewaardeerde relatie, kunt mee participeren in dit duurzaamheidsinitiatief.

Hoe wij dit exact vorm gaan geven zullen wij u binnenkort kenbaar maken door middel van onze social media, onze nieuwsbrief en uiteraard onze website.

TREES FOR ALL

Naamloos-2

Wij geven inhoud aan ons duurzaamheidsbeleid i.s.m. onze partner Trees For All.

Trees for All ontwikkelt en ondersteunt projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Deze projecten hebben een economische, ecologische en sociale meerwaarde voor de samenleving. Door het beschermen en aanplanten van bossen verbeteren de inkomenspositie en levensomstandigheden van de lokale bevolking en vermindert de atmosferische CO2. Door een relatie te faciliteren tussen de projecten en de deelnemers dragen we bij aan bewustwording van onze onderlinge verbondenheid, afhankelijkheid én daarmee de invloed van menselijk handelen op het klimaat.

DOWNLOADS & LINKS

Occassion

Farymann

Farymann

| Prijs op aanvraag

BEKIJK